Six Sigma

Sigma staat voor standaardafwijking in een proces. 

Six Sigma is een wetenschappelijke benadering voor het verbeteren van processen en het oplossen van procesproblemen waarbij de variatie (afwijking) wordt gereduceerd.  Six Sigma wordt gebruikt wanneer de oorzaak van het probleem niet duidelijk of voor de hand liggend is, en wanneer het project een grotere mate van complexiteit heeft.

Hierdoor duren Six Sigma projecten doorgaans langer dan Lean projecten. 

De term Six Sigma refereert naar het leveren van goederen en diensten aan een foutratio van 3,4 per miljoen defectkansen (DPMO).  Dit betekent statistisch gezien dat we 6 standaardafwijkingen tussen het gemiddelde en de dichtstbijzijnde specificatielimiet hebben.  Six Sigma staat dus voor het streven naar perfectie.

De Six Sigma methodiek biedt daarnaast een kwantitatieve methode om te beschrijven hoe een proces – en bij uitbreiding een organisatie- presteert.  Het Six Sigma niveau is dus een bijzonder sterke indicator voor een bedrijf.  

Deze indicator staat in rechtstreeks verband met het percentage van de volledige bedrijfsomzet wat verloren gaat ten gevolge van fouten en suboptimale werking!

De fundamentele doelstelling van de Six Sigma methodologie is het implementeren van een op gegevens gebaseerde strategie die gericht is op procesverbetering en het reduceren van variatie in processen door toepassing van Six Sigma verbeterprojecten.

 

Dit wordt gerealiseerd door het gebruiken van de Six Sigma DMAIC methodologie: Define, Measure, Analyze, Improve, Control.  Deze methodologie heeft als doel om bestaande processen die buiten specificatie vallen te verbeteren. 

 

     Define: definieer het probleem en de doelstellingen, rekening houdend met de wensen en verwachtingen van de klant

     Measure: meet de actuele procesperformantie en alle data nodig om de basisoorzaak te vinden

     Analyze: analyseer de gegevens en het process om de basisoorzaken van de variatie en fouten (gebrekkige performantie) te vinden

     Improve: verbeter de procesperformantie door de oorzaken aan te pakken

     Control: beheers het verbeterproces en de verbeterde performantie


Wenst u de foutmarge in processen te laten dalen of het rendement van processen te laten toenemen?  Contacteer ons dan vrijblijvend!

News Flash