Lean

Lean is hot: het helpt allerhande bedrijven en instellingen om veel geld te besparen.  Bedrijven, ziekenhuizen, ja zelfs de Belgische overheid start met Lean om geld te besparen.  In Nederland is Lean reeds veel meer ingeburgerd dan in België. 

Lees verder of contacteer ons om meer te weten te komen omtrent Lean.

 

Hoe kan je besparen met Lean?

Lean management focust op het creëren van flow en het reduceren van alle vormen van afval (“waste”).   Hierbij moeten we afval echter heel ruim begrijpen: defecten, overproductie, wachten, niet benutten van talent, transport, inventaris, beweging en  overprocessing (iets beter doen dan nodig is) zijn afval volgens de Lean filosofie.

Ondanks het feit dat Lean in eerste instantie niet als doel heeft om te besparen maar om de efficiëntie te verhogen, is het toch vanzelfsprekend dat door het verminderen van deze verliezen bespaard wordt.

 

Welke technieken gebruikt Lean om afval te reduceren?

Lean maakt gebruik van relatief eenvoudige technieken.  De meest gebruikte technieken zijn:

  • 5S: eliminatie van “afval” die ontstaat door een slecht georganiseerde werkomgeving. 
  • Andon: real-time communicatiemiddelen op de werkvloer om dadelijk te kunnen ingrijpen bij problemen
  • Bottleneck Analysis (TOC): het identificeren en versterken van de zwakste link in het proces (“de zwakste schakel in de ketting”) om de doorstroom te verhogen
  • Kaizen: medewerkers brengen allemaal ideeën ter verbeteringen aan
  • Kanban: zo ver mogelijk reduceren van voorraden en elimineren van overproductie door het beter organiseren van aanvullingen
  • KPI’s: bepalen en opvolgen van parameters die vooruitgang in de richting van de doelstellingen meetbaar maken en aanmoedigen
  • Poka Yoke (error proof maken): eenvoudige detectie van fouten door deze overduidelijk te maken wanneer ze gemaakt worden of het voorkomen van fouten door deze onmogelijk te maken
  • Root cause analysis: oplossen van problemen door de onderliggende basisproblemen aan te pakken in plaats van “branden te blussen”
  • SMED (Single Minute Exchange of Die): reduceren van omsteltijden tot minder dan 10 minuten
  • Standaardiseren van werk: de beste praktijken bepalen, verzekeren dat deze toegepast worden, en deze up-to-date houden
  • Takt tijden bepalen: het tempo in de productie bepalen
  • Value Stream Mapping (VSM): de flow van de productie visueel weergeven.  Deze weergave toont de huidige en toekomstige status van processen op danige wijze dat mogelijkheden tot verbetering duidelijk worden

 

Wenst u te weten te komen hoe Uw onderneming efficiënter kan werken en vaak grote besparingen kan realiseren dankzij Lean?  Klik dan hier!

News Flash