Beheer Interne Aanvragen

Deze case betreft een bedrijf uit de metaalsector. Dit bedrijf had in een paar jaar een heel snelle groei gekend en beschikte over meer personeel en meer capaciteit (uitbreiding machinepark etc.) dan ooit tevoren. Het kampte echter met serieuze problemen om de interne procedures voldoende snel te laten evolueren om deze snelle groei en bijhorende gevolgen te managen.

Probleem: gezien de snelle en aanhoudende groei van het bedrijf was het heel moeilijk voor het bedrijf om eerst alle interne procedures op punt te zetten en vervolgens een allesomvattend software-systeem te installeren. Risico’s verbonden aan deze aanpak waren bijgevolg:

  • In-efficiënt bedrijfsmanagement door het achterblijven van aangepaste software dat zowel de planning als de uitvoering terdege kan ondersteunen wegens nood aan continue evolutie van de interne procedures
  • Onaangepastheid van een nieuw software systeem: gezien het bedrijf zich niet kon veroorloven om eerst alle interne procedures op punt te zetten, liep het software systeem steeds achter de feiten aan.

Oplossing aangeleverd door Flexisle: op basis van het Metis platform voorzag Flexisle het bedrijf in een korte tijdspanne van een software systeem dat uitblinkt in flexibiliteit en zich aanpast aan evoluties in het bedrijf. Dit systeem kon onmiddellijk in gebruik genomen worden door het bedrijf zonder enig conflict met bestaande processen. Het bedrijf kon daarom meteen van start gaan met het herdefiniëren van interne procedures en kon het nieuwe systeem ook aanwenden om deze procedures te verbeteren (feedback door het systeem over het gebruik van bepaalde applicaties). Daarbij wordt ook de voortdurende groei opgevangen gezien verdere snelle aanpassingen of nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf zonder problemen worden ingevoerd in het systeem.

Het bedrijf merkte dan ook direct de voordelen:

  • Snelle en kostefficiënte aanpak van het acute probleem
  • Door flexibiliteit gemakkelijk en snel aan te passen aan behoeften van het bedrijf
  • Feedback door systeem versnelt het fine-tunen van de interne procedures
  • Een duurzame lange termijn oplossing met oog voor verdere groei door aanpassingen tijdens gebruik van het systeem

News Flash